ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090184
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010192
รหัส Obec 6 หลัก :
  090184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตะขบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongtakob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองตะขบ
ตำบล :
  หนองมะโมง
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน 2501
อีเมล์ :
  nongtakoba1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองมะโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ


นางรุ่งระวี บุษบงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะขบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน