ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090185
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010193
รหัส Obec 6 หลัก :
  090185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านประชารัฐ
ตำบล :
  หนองมะโมง
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056448486
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9/07/2494
อีเมล์ :
  donhyai2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองมะโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:35:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน