ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090186
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  090186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังหัวเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGHOWRAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังหัวเรือ
ตำบล :
  วังตะเคียน
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056950084
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:41:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ


นางนริศรา ฉลองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหัวเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน