ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090187
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010194
รหัส Obec 6 หลัก :
  090187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาดิน(วันครู2502)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHAODIN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองมะโมง
ตำบล :
  หนองมะโมง
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056466169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   3 มิุถุนายน 2468
อีเมล์ :
  khaodin2502school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองมะโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 07:45:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502)


นายเกียรติศักดิ์ คำชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน