ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090191
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010188
รหัส Obec 6 หลัก :
  090191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSAPHANHINSCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสะพานหิน
ตำบล :
  สะพานหิน
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056413611
โทรสาร :
  056413611
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2475
อีเมล์ :
  bansaphanhinschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะพานหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:36:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)


นายสุพจน์ วังบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน