ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสโมสร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090192
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  090192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสโมสร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsrisamosron
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกุดจอก
ตำบล :
  กุดจอก
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056466038
โทรสาร :
  056466038
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2465
อีเมล์ :
  watsri_samoson@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดจอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:21:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสโมสร


นางณฐพร ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสโมสร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน