ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090194
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010190
รหัส Obec 6 หลัก :
  090194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Pothongchaiprasit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพธิ์ทอง
ตำบล :
  สะพานหิน
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056448413
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2510
อีเมล์ :
  bpt2553.gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน