ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090196
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010196
รหัส Obec 6 หลัก :
  090196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Boryaisom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ่อยายส้ม
ตำบล :
  หนองมะโมง
อำเภอ :
  หนองมะโมง
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17120
โทรศัพท์ :
  056010107
โทรสาร :
  056010107
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  Boryaisom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลหนองมะโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 20:32:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)


ดร.ชนาธิป เทียนวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน