ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090198
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  090198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเนินขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBARNNOENKHAM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเนินขาม
ตำบล :
  เนินขาม
อำเภอ :
  เนินขาม
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056946474
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2463
อีเมล์ :
  anubarnnoenkham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชัยนาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเนินขามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเนินขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน