ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090200
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010201
รหัส Obec 6 หลัก :
  090200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhorawteantong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขาราวเทียนทอง
ตำบล :
  เนินขาม
อำเภอ :
  เนินขาม
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056449348
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/15
อีเมล์ :
  BKRT056449348@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)


นายกฤษณะ สุมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน