ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090201
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  090201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkhorhai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังคอไห
ตำบล :
  สุขเดือนห้า
อำเภอ :
  เนินขาม
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056947180
โทรสาร :
  056947180
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  banwangkhorhai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สุขเดือนห้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:34:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)


นายประสพ สิงห์สม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน