ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090203
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010197
รหัส Obec 6 หลัก :
  090203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankao School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านเก่า
ตำบล :
  กะบกเตี้ย
อำเภอ :
  เนินขาม
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056947545
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  : bankao.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานเนินขาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะบกเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่า


นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน