ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090206
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010205
รหัส Obec 6 หลัก :
  090206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุขเดือนห้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansukduenha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสุขเดือนห้า
ตำบล :
  สุขเดือนห้า
อำเภอ :
  เนินขาม
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056947058
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สุขเดือนห้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:17:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน