ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1018090207
รหัส Smis 8 หลัก :
  18010199
รหัส Obec 6 หลัก :
  090207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะบกเตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankaboktia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกะบกเตี้ย
ตำบล :
  กะบกเตี้ย
อำเภอ :
  เนินขาม
จังหวัด :
  ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ :
  17130
โทรศัพท์ :
  056945560
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  bankaboktiaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กะบกเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 11:31:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน