ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600002
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  600002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองปลาไหล
ตำบล :
  หนองปลาไหล
อำเภอ :
  เมืองสระบุรี
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18000
โทรศัพท์ :
  036-712665
โทรสาร :
  036-712665
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลาไหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 03:56:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)


นางสุนันทา กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน