ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยาวสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600006
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  600006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองยาวสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT NONGYAOSUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  หนองยาว
อำเภอ :
  เมืองสระบุรี
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18000
โทรศัพท์ :
  036225238
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ตุลาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 12:24:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง


นายชาญณรงค์ ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาวสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน