ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยลี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600016
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  600016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยลี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Haylee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยลี่
ตำบล :
  ตลิ่งชัน
อำเภอ :
  เมืองสระบุรี
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18000
โทรศัพท์ :
  036712878
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  http://www.srb1.go.th/haylee
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตลิ่งชัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:07:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยลี่


นายวีระชัย จิตรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน