ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600031
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  600031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHUNNIKOMTUBKWANGSONGKROE1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเขามัน
ตำบล :
  ทับกวาง
อำเภอ :
  แก่งคอย
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18260
โทรศัพท์ :
  36357461
โทรสาร :
  036357461
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  somkiat.suthon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาผาเสด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองทับกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:40:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1


นางวัชรี สุนทรนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน