ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600045
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  600045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าวังกวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpawangkwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังกวาง
ตำบล :
  บ้านป่า
อำเภอ :
  แก่งคอย
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18110
โทรศัพท์ :
  36306020
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  banpa2555@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านป่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:52:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง


นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน