ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินซ้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600048
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  600048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินซ้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanhinsorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหินซ้อน
ตำบล :
  หินซ้อน
อำเภอ :
  แก่งคอย
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18110
โทรศัพท์ :
  036722250
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2478
อีเมล์ :
  banhinsorn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาวังสีทา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินซ้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 19:20:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินซ้อน


นายสิงห์ดง โตมะนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินซ้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน