ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเตาปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600052
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  600052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเตาปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattaopoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านมอญ
ตำบล :
  เตาปูน
อำเภอ :
  แก่งคอย
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18110
โทรศัพท์ :
  036-262926
โทรสาร :
  036-262926
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิ.ย. 2466
อีเมล์ :
  wattaopoonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาวังสีทา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เตาปูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:21:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเตาปูน


นายสุเมธา ติยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน