ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600066
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  600066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยคงคาวราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuaikhongkhawarawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยแห้ง
ตำบล :
  ห้วยแห้ง
อำเภอ :
  แก่งคอย
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18110
โทรศัพท์ :
  036715274
โทรสาร :
  036715274
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาเมืองใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแห้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:50:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส


นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน