ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600068
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  600068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Khon Cha-Ngok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านขอนชะโงก
ตำบล :
  คชสิทธิ์
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18250
โทรศัพท์ :
  036375111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  khonchangok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 02:52:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)


นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน