ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600072
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  600072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsantiwihankantasapachanuko
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกตูม
ตำบล :
  โคกตูม
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18250
โทรศัพท์ :
  036733853
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)


นายไพรัช โตบารมีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน