ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600073
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  600073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbualoy(samakkeesongkroh)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบัวลอย
ตำบล :
  หนองแค
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18230
โทรศัพท์ :
  036726233
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  watbualoy.school@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 20:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)


นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน