ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600081
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  600081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuaysai(adileksanpachanuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยทราย
ตำบล :
  ห้วยทราย
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18230
โทรศัพท์ :
  36379541
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/12/2488
อีเมล์ :
  hauysai_p@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:54:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)


นายมนพ สภาพสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน