ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600084
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  600084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองตะเฆ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Nongtakae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองตะเฆ่
ตำบล :
  หนองจรเข้
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18140
โทรศัพท์ :
  036380354
โทรสาร :
  036380354
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2473
อีเมล์ :
  school@watnongtakae.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  moe - net
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองจรเข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:41:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน