ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600087
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  600087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubalnongkhae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  หนองไข่น้ำ
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18140
โทรศัพท์ :
  0812936737
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2478
อีเมล์ :
  uts0812936737@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายชวนน้องกลับห้องเรียน ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอหนองแค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 12:26:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)


นายอุทัย สังข์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน