ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600088
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  600088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watrongsang kulpaisanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านร่องแซง
ตำบล :
  หนองปลาหมอ
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18140
โทรศัพท์ :
  036379107
โทรสาร :
  036379107
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2482
อีเมล์ :
  narong4221@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลาหมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 13:50:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)


นายบุญรวม สังข์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน