ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600091
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  600091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATRATJALEARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแปดอาร์
ตำบล :
  หนองแขม
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18140
โทรศัพท์ :
  036717120
โทรสาร :
  036717120
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/07/2479
อีเมล์ :
  pongsakrodpong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เช่าเอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแขม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2561 เวลา 12:44:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน