ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองครก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600103
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  600103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองครก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkrok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองครก
ตำบล :
  หนองนาก
อำเภอ :
  หนองแค
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18230
โทรศัพท์ :
  036387600
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:40:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองครก


นางสมคิด จันขุนทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน