ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600111
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  600111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกะธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkatat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองกะธาตุ
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  หนองแซง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18170
โทรศัพท์ :
  0994253553
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  katadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกะธาตุผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกะธาตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน