ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600117
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  600117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkaisao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านฟากร่อง
ตำบล :
  ไก่เส่า
อำเภอ :
  หนองแซง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18170
โทรศัพท์ :
  036399200
โทรสาร :
  036399422
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  kaisao_04@yahoo.co
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองแซง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไก่เส่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 01:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)


นางสาวรังสาด จันทรวิสูตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน