ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสีดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600121
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  600121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสีดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongseeda
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองสีดา
ตำบล :
  หนองสีดา
อำเภอ :
  หนองแซง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18170
โทรศัพท์ :
  036399402
โทรสาร :
  036726551
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฏาคม 2468
อีเมล์ :
  watnongseeda@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มหนองแซง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:58:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสีดา


นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสีดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน