ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะขามเรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600128
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  600128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะขามเรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmakramreang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ่อกระโดน
ตำบล :
  ไผ่ขวาง
อำเภอ :
  บ้านหมอ
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18130
โทรศัพท์ :
  036202967
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิ.ย.2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม ร.ร.ทุ่งรวงทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15:12:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะขามเรียงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน