ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600153
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  600153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchantaburi (pimphachanuko)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเมืองเก่า
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เสาไห้
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18160
โทรศัพท์ :
  036332230
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  chantip03@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสาไห้ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:10:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)


นายชลอ สืบศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน