ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600154
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  600154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchaofa yotwittayanukool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเจ้าฟ้า
ตำบล :
  สวนดอกไม้
อำเภอ :
  เสาไห้
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18160
โทรศัพท์ :
  036731708
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  jaofaw@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนดอกไม้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 03:46:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)


นายมนัส บุญน้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน