ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600160
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  600160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงฝ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangfai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านม่วงฝ้าย
ตำบล :
  หัวปลวก
อำเภอ :
  เสาไห้
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18160
โทรศัพท์ :
  036237003
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2499
อีเมล์ :
  banmuangfai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  www.facebook.com/bannmuangfai
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวปลวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:08:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย


นายสมเดช มุสิกชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน