ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีจอมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600171
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  600171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีจอมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIJOMTHONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านตีนโนน
ตำบล :
  ห้วยป่าหวาย
อำเภอ :
  พระพุทธบาท
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18120
โทรศัพท์ :
  0895422847
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2477
อีเมล์ :
  srijomthong2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระพุทธบาท 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยป่าหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 03:10:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีจอมทอง


นางไพฤทธิ พูลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจอมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน