ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุซาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600188
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  600188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpusang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพุซาง
ตำบล :
  ธารเกษม
อำเภอ :
  พระพุทธบาท
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18120
โทรศัพท์ :
  036227160
โทรสาร :
  036-23171
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2503
อีเมล์ :
  pusang716@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธารเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 05:20:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุซาง


นางสาวชมจันทร์ อุ่นน้ำใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุซาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน