ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดส้มป่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600191
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  600191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดส้มป่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatSomPoiSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านส้มป่อย
ตำบล :
  หนองแก
อำเภอ :
  พระพุทธบาท
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18120
โทรศัพท์ :
  0892394371
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:23:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดส้มป่อย


นางศรีลักษณ์ แก้วศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดส้มป่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน