ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600195
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  600195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราษฎร์เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banratcharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านราษฎร์เจริญ
ตำบล :
  เจริญธรรม
อำเภอ :
  วิหารแดง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18150
โทรศัพท์ :
  0867630354
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ธันวาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาวิหารแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญธรรม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12:10:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน