ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600207
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  600207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGPO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองโพธิ์
ตำบล :
  หนองสรวง
อำเภอ :
  วิหารแดง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18150
โทรศัพท์ :
  36377511
โทรสาร :
  036377511
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  nongpo2483@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนประชารัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวิหารแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 23:11:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์


นายอาณัติ พิกุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน