ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600208
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  600208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองตาบุญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadnongtaboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองตาบุญ
ตำบล :
  บ้านลำ
อำเภอ :
  วิหารแดง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18150
โทรศัพท์ :
  36377606
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  wadnongtaboon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาสุวรรณศร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:36:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ


นายคมสัน แจ้งมรคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน