ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600210
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  600210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางกง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านบางกง
ตำบล :
  วิหารแดง
อำเภอ :
  วิหารแดง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18150
โทรศัพท์ :
  036353147
โทรสาร :
  036353147
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2483
อีเมล์ :
  banbangkong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  O
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิหารแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2560 เวลา 06:58:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางกง


นางกรองทิพย์ ทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน