ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600217
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  600217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathnongmootai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองหมูใต้ฯ
ตำบล :
  หนองหมู
อำเภอ :
  วิหารแดง
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18150
โทรศัพท์ :
  36353146
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16ก.ย.2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองหมู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2561 เวลา 15:10:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน