ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600224
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  600224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสวนทองรวมมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsuantongruammit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านซับขอน
ตำบล :
  หนองย่างเสือ
อำเภอ :
  มวกเหล็ก
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18180
โทรศัพท์ :
  036721841
โทรสาร :
  036721841
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  pamon0819@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยศึกษาซับสนุ่นหนองย่างเสือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองย่างเสือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:27:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร


นายอดุลย์ ต้นคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน