ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600237
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  600237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งเกตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphongket
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโป่งเกตุ
ตำบล :
  ซับสนุ่น
อำเภอ :
  มวกเหล็ก
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18220
โทรศัพท์ :
  036670648
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พค 2521
อีเมล์ :
  banphongket@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กสิกรรมธรรมชาติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสนุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  81 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 23:22:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ


นายเล็ก ชนะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน