ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600242
รหัส Smis 8 หลัก :
  19020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  600242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikomsangton-anglengkonom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองระบัง
ตำบล :
  มิตรภาพ
อำเภอ :
  มวกเหล็ก
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18180
โทรศัพท์ :
  036730885
โทรสาร :
  036730885
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  nikomschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มิตรภาพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม


นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน