ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1019600248
รหัส Smis 8 หลัก :
  19010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  600248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONBANKLAB(SARANRAT)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านตลาด
ตำบล :
  บ้านกลับ
อำเภอ :
  หนองโดน
จังหวัด :
  สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  18190
โทรศัพท์ :
  036396919
โทรสาร :
  036396919
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15เมษายน2481
อีเมล์ :
  banklabschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านกลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:17:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)


นายเจตน์สฤษฏ์ เครือสินธุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน